• -5%
Plyn do dezynfekcji ultrapure+

Plyn do dezynfekcji ultrapure+


CL-ULT-PURE-1000-001

 

22,50 zł
21,38 zł Zniżka 5%
Brutto
Najniższa cena tego produktu w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła 22,50 zł brutto
Ilość

 

Bezpieczne zakupy

  Darmowa dostawa

dla zamówień od 250 zł

  Możliwość zwrotu produktów

w ciągu 14 dni

Płyn do dezynfekcji powierzchni 

Wysoka zawartość alkoholu etylowego – 70%

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH: ETANOL - 700 g/kg

ZAKRES STOSOWANIA: Płyn o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym do dezynfekcji powierzchni niebędących w bezpośrednim kontakcie z żywnością i paszami.

POSTAĆ: Płyn.

Sposób użycia: Przetrzyj powierzchnię preparatem i odczekaj 30 sekund. Nie wymaga spłukiwania wodą.

 

PIERWSZA POMOC: Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania. Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zmyć skórę dużą ilością wody. W razie potrzeby zwrócić się o pomoc medyczną. Kontakt z oczami: Przemywać oczy strumieniem wody, przez co najmniej 15 minut. Skonsultować się z lekarzem. Połknięcie: Przepłukać usta wodą. Podać małe ilości wody do picia. Nie podawać płynów osobom nieprzytomnym. Nie wywoływać wymiotów. Wezwać lekarza. Wdychanie: Wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku nieustępujących objawów i/lub utraty przytomności zastosować sztuczne oddychanie i natychmiast wezwać lekarza. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI WZGLĘDEM ŚRODOWISKA: Nie dopuścić do skażenia gleby, wód gruntowych, zabezpieczyć wloty kanałów ściekowych.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI I OPAKOWANIEM: Z odpadami obchodzić się, jak z odpadami niebezpiecznymi. Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie mieszać z innymi odpadami. Likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zanieczyszczone opakowania należy traktować tak samo, jak produkt.

MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w temperaturze 5-25°C w zadaszonym, wentylowanym magazynie. Składować w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Trzymać    z daleka od bezpośredniego działania światła słonecznego i źródła ciepła. Przechowywać z dala od materiałów zapalnych i utleniających. Chronić przed dziećmi.

Pojemność
1 l